Σπίτι - Tech Info - Πληροφορίες δεξαμενής FRP

Εφαρμογή Δεξαμενής Αποθήκευσης FRP σε Έργο Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού

2022-09-26

Εφαρμογή της δεξαμενής αποθήκευσης FRP στο έργο αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

δεξαμενή αποθήκευσης FRP

Η δεξαμενή αποθήκευσης υδροχλωρικού οξέος είναι ένα ειδικό κύριο σώμα δεξαμενής για υδροχλωρικό οξύ.Μπορεί να κατασκευαστεί από πλαστικό και πλαστικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού.Η δεξαμενή αποθήκευσης υδροχλωρικού οξέος από πλαστικό μπορεί να πωληθεί σε μικρά βαρέλια.Η δεξαμενή αποθήκευσης υδροχλωρικού οξέος από FRP είναι γενικά μια δεξαμενή που μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.Δεύτερον, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της δεξαμενής αποθήκευσης υδροχλωρικού οξέος FRP.

Η δεξαμενή υδροχλωρικού οξέος FRP υιοθετεί υψηλή πίεση, πολλαπλών σταδίων, πολλαπλών γωνιών, κεφαλή περιέλιξης για να καλύψει τις ανάγκες αποθήκευσης, μεταφοράς και παραγωγής οργανικών και ανόργανων υλικώνχημικά και ηλεκτροχημικά διαβρωτικά μέσα, για την κάλυψη της μεταφοράς, της μεταφοράς και της εξάλειψης του στατικού ηλεκτρισμού των μη ηλεκτρολυτικών ρευστών και για την κάλυψη των αναγκών διατμητικής αντίστασης.μηχανικές απαιτήσεις κοπής.Για την ενσωμάτωση διαφόρων στηριγμάτων, η δεξαμενή υδροχλωρικού οξέος FRP έχει τα χαρακτηριστικά αντοχής στη χημική διάβρωση και μεγάλης διάρκειας ζωής.Έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και μπορεί να αντέξει διάφορα οξέα, αλκάλια, άλατα και οργανικούς διαλύτες.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης FRP έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στον τομέα των έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού λόγω των εξαιρετικών αντιδιαβρωτικών και διαπερατοτήτων τους.Πριν από δέκα χρόνια, τα σύνθετα υλικά FRP άρχισαν να εισέρχονται σε έργα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στη χώρα μου.Το ένα περιλαμβάνει μεταφορά θαλασσινού νερού σε μεγάλες αποστάσεις, το δεύτερο είναι η αφαλάτωση θαλασσινού νερού και τα τρία πρώτα έργα αφαλάτωσης.Σε ολόκληρο τον τεχνικό εξοπλισμό, οι ανθεκτικοί στη διάβρωση αγωγοί FRP μεγάλης διαμέτρου, οι δεξαμενές αποθήκευσης FRP μεγάλης κλίμακας στο εργοτάξιο, τα αντιδιαβρωτικά έργα FRP και οι συσκευές FRP αντίστροφης όσμωσης θα διαδραματίσουν μοναδικό ρόλο.

Με αυτόν τον τρόπο, το νερό που ρέει έξω από τον εναλλάκτη είναι μαλακωμένο νερό με τα ιόντα σκληρότητας να έχουν αφαιρεθεί.Όταν τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου που απορροφούν ρητίνη φθάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο, η σκληρότητα του νερού εκροής αυξάνεται.Αυτή τη στιγμή, ο αποσκληρυντής νερού αναγεννά αυτόματα την αποτυχημένη ρητίνη σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα., χρησιμοποιώντας υψηλότερη συγκέντρωση διαλύματος χλωριούχου νατρίου μέσω της ρητίνης για την αποκατάσταση της ρητίνης τύπου νατρίου στην αποτυχημένη ρητίνη.